การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARO ประำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กันยายน 2565 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARO ประำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ google meet ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพม.พัทลุง